Mitä nykypolitiikassa pitäisi mielestäni muuttaa

Hallituksen leikkaukset ovat olleet kylmää kyytiä lapsiperheille ja monelle heikoimpiosaisille. Nyt tarvitaan inhimillisempää otetta päätöksiin. Kristillisdemokraattina minusta pitää pitää huolta siitä, että kaikki suomalaiset kokevat olevansa mukana kehittämässä Suomea. Ketään ihmistä ei pidä nähdä säästökohteena tai taakkana vaan lähimmäisenä. Tarvitsemme uudenlaista välittämistä, jossa pidetään huolta naapureista, ystävistä ja ikäihmisistä. Ketään ei saa jättää heittelle.

INHIMMILLISEMPÄÄ OTETTA

Inhimillisempää otetta! Heikompiosaisilta ja lapsiperheiltä leikkaamisen on loputtava! Lähimmäisyyden on oltava mukana päätöksenteossa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava toimivia

 • Tulipa SOTE-uudistus tai ei, ihmisten on päästävä hoitoon nykyistä nopeammin ja hoidon on oltava hyvää.
 • Perustason palveluihin on panostettava ja hoitoketjujen on oltava sujuvia.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien jaksaminen on huomioitava aina ratkaisuja tehdessä.
 • Omaishoitajien korvauksesta tulee tehdä veroton ja sitä tulee tarkistaa ylöspäin. Omaishoitajat tekevät palveluksen tälle yhteiskunnalle. Laitospaikka on moninkertaisesti kalliimpi.
 • Kilpailutuksissa pitää olla inhimmillinen palvelun käyttäjää ajatellen. Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa myöskään johtaa kotimaisten ja pienten yritysten karsiutumiseen.
 • (katso kohta ”vanhuksille”)
 • Sosiaali- ja terveyspalveluissa painopiste tulee olla selkeästi julkisen sektorin tuottamisssa palveluissa. Vierastan ajatusta, jossa monikansalliset lääkärifirmat käärivät voittonsa ja tekevät suurta bisnestä meidän sosiaali- ja terveyspalveluihin kerätyistä verovaroista, joita me jokainen tuloistamme maksamme. Minusta verovarat täytyy käyttää vastuullisesti. En tosin pidä pahana sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluissa ihmiset hankkivat elantonsa ja pieniä voittojakin alan yrittäjinä, mutta vierastan suuren bisneksen tekemistä verovaroilla ja vielä enemmän voittojen siirtymistä veroparatiiseihin.

Lapsille ja lapsiperheille

 • varhaiskasvatuksen ryhmäkoot täytyisi saada pienemmiksi, jotta lapset voisivat varhaiskasvatuksessa hyvin. Tällä on myös suora vaikutus päiväkotien työntekijöiden jaksamiseen. Jokainen viisivuotias olisi hyvä saada varhaiskasvatuksen piiriin mahdollisen tuen selvittämiseksi jo ennen esiopetusvuotta.
 • varhaiskasvatus ja koulut tarvitsevat lisää avustajia
 • Perusopetus tarvitsee riittävän pienet ryhmäkoot, jolla varmistetaan opettajan ja oppilaan välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus. Oikein mitoitetut tuntikehykset mahdollisvat tuki- ja jakotunnit sekä erilaisten oppijoiden tarpeiden mukaisen oppimisen tuen. Koulun yhteydessä järjestettävää kerho- ja harrastustoimintaa on lisättävä iltapäivisin.
 • Tarvitsemme perhevapaauudistuksen, joka lisää perheiden valinnanvapautta. Minusta kotihoidontukea pitää tarkistaa ylöspäin ja nähdä kotiäidin/koti-isän arvo yhteiskunnassa muutenkin kuin kodin ulkopuolella olevan työn näkökulmasta. (Tutkimukset osoittavat, että nekin äidit, jotka ovat lasten varhaisvuosina olleet kotona, ottavat kiinni työllisyydessä pohjoismaiset kanssatoverinsa muutaman vuoden kuluttua.). KD:n taaperobonus toisi perheille myös helpotusta. Ja pidän vauvatonnia hyvänä asiana, sillä vauvan syntyessä perheellä on monenlaisia kuluja, joita tämä varmasti helpottaisi.
 • Lapsiperheiden köyhyyttä torjuttava korottamalla lapsilisiä, opiskelijaperheiden vuositulorajoja sekä huoltaja- ja lapsivähennystä.
 • Eroperheen lapsen oikeus etävanhemman tapaamiseen ja suhteen ylläpitämiseen turvattava.
 • Lapsiperheiden tukeminen on nyt liian työlähtöistä. On surullista, että parhaassa lapsentekoiässä olevat naiset joutuvat laskelmoimaan opiskelun ja työelämän paineissa niin, että ensisynnyttäjän keski-ikä on noussut tavattoman korkeaksi. Tarvitsemme tukea niitäkin äitejä paremmin kohti työelämää, jotka ovat päättäneet hankkia lapsia ennen sitä vakituista työpaikkaa tai ammattiopintoja.
 • Puolustan kristillisen kulttuuriperinnön ja arvojen välittämistä kasvatuksessa, positiivista uskonnonvapautta.
 • Tytöt saavat olla tyttöjä ja pojat poikia -kukin omalla tavallaan. Vierastan ”lapsijoukon” kasvattamista ”sukupuolineutraalisti”, kannatan sensitiivistä kasvatusta, jossa jokainen kohdataan kunnioittavasti, omana ainutlaatuisena persoonanaan. 

Opiskelijoille

 • kannustava opintotuki ja tukea perheellisille opiskelijoille. Työ opiskeluaikana kannattavaksi.
 • lähiopetuksen tuntikehyksiä tulee nostaa, vastuu oppilaiden opettamisesta ei voi olla työharjoitteluiden ohjaajien kirjavalla joukolla. Sen tulee olla opettajilla.
 • ilmainen toisen asteen tutkinto.

Työttömille

 • Tarvitsemme sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksen, kannustavan perusturvan. Nyt työtön kohtaa monenlaisia kannustinloukkuja, jonka vuoksi esimerkiksi pätkätyötä on hankala ottaa vastaan. Nämä kannustinloukut pitää saada poistetuksi ja työnteosta pitää jäädä käteen rahaa.
 • Tarvitsisimme jonkinlaisia välityömarkkinoita, onhan meillä paljonkin tekemätöntä työtä, joista voisi kehitellä osa-aikatyöpaikkoja hyvin monentyyppisiin elämäntilanteisiin.

Ikäihmisille

 • Vanhusten koti- ja laitoshoidon puutteet ja laiminlyönnit on otettava todesta. Tarvitsemme enemmän hoitajia sekä koti-, että laitoshoitoon. Nykyisellään vanhukset eivät hoitajienkaan mukaan saa lainmukaisia palveluita, koska hoitajat eivät mitoitusten vuoksi ehdi niitä tekemään. On myös kestämätön tilanne, että vanhusten puolen perustyöntekijät kokevat työkuormansa uuvuttavaksi. Meidän tulee tehdä työstä sellaista, että sitä jaksaa tehdä aidosti sinne eläkeikään. Meistä jokaisen tulee saada kokea turvallinen vanhuus, kun sen aika tulee.
 • Kun kotihoito ei riitä, on oltava palveluasumista ja tehostettua palveluasumista sekä perhehoitoa. Ikäihmisten oikeus pysyvään asumiseen puolisonsa kanssa on turvattava myös silloin kun pariskunnasta toinen ei selviä enää kotihoidossa.
 • Tarvitaan yhteinen maksukatto lääke-, matka- ja palvelumaksujen omavastuille, johon sisältyy myös sosiaalipalveluiden maksut. Keliaakikkojen ruokakorvaus on palautettava ja diabeteksen lääkekorvausta on nostettava.
 • Pienimpiä eläkkeitä pitää nostaa.
 • Vanhusasianvaltuutettu tarvitaan puhumaan julkisesti epäkohdista.

Yrittäjille

 • Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava, mikä lisää yrittäjyyden houkuttelevuutta ja madaltaa yrittäjäksi ryhtyvän riskejä.
 • Pidämme verotuksen tason kohtuullisena ja vältämme veroluonteisia maksuja yrittäjille.

Maahanmuuttopolitiikkaan vastuullinen linja

 • Kannatan inhimillistä mutta hallittua maahanmuuttoa, joka ottaa huomioon yhteiskuntamme kestokyvyn ja turvallisuuden. Suomen pitää olla turvallinen maa.
 • Turvapaikan hakuprosessia, valvontaa, kotouttamista ja suomenkielen opetusta tehostettava. Suomen tulee hoitaa nykyistä paremmin turvapaikanhakijoiden taustojen ja motiiveiden selvitystyö sekä riskien hallinta.
 • Minusta meidän suomalaisten ei tarvitse muuttua vaan tänne tulevien on sopeuduttava meidän kulttuuriimme.
 • Kotouttaminen ja suomenkielen opetus ei saa olla kurssimuotoista ja lyhytkestoista vaan velvoittavaa ja pidempikestoista myös aikuisena tulleille maahanmuuttajille. Kotouttaminen tarvitsee enemmän myös yhteisöllisyyttä meidän suomalaisten kanssa ja tässä voisi toimia pidempikestoiset velvoittavat työkokeilujen tyyppiset jaksot suomalaisissa työyhteisöissä. Seurakuntia ja järjestöjä voisi varmasti paremmin kotouttamisessa hyödyntää. Myös kotona olevien äitien kieliopintoja voisi tukea paremmin esimerkiksi Espoon kaupungin projektista mallia ottamalla, joissa äidit ovat ala-asteikäisten lastensa mukana koulussa suomen kielen tunneilla.
 • Lieveilmiöitä on torjuttava hillitsemällä laittomasti maassa olevien määrää tehokkaalla viranomaisvalvonnalla ja maasta poistamisella.
 • Maahanmuuttokeskustelu kaipaa toisaalta avointa keskustelua ilman rasisti-kortilla pelottelua sekä toisaalta siinä rinnalla on koko ajan kuljettava myös terve keskustelu rasismista, jota en hyväksy missään muodossa. Jokaisen kadulla kulkijan, niin maahanmuuttajan kuin kantasuomalaisenkin on saatava kulkea rauhaissa.

Terveet sisätilat

 • Tarvitsemme toimia, joilla terve sisäilma turvataan paremmin myös rakennuksia suunniteltaessa. Tällä ennaltaehkäistään kansanterveyttä pitkässä juoksussa.

Terve ympäristö, kestävä luontosuhde ja elämäntapa, ilmastonmuutos

 • Ilmastonmuutos on vakava huolenaihe. Myös tulevilla sukupolvilla on oikeus elämään, tulevaisuuteen, puhtaaseen luontoon ja sen kauneuteen. On hyvä lähteä siitä lähtökohdasta, että me olemme vastuussa luonnosta sen varjelijoina. Usein se mikä on hyväksi luonnolle, on hyväksi meillekin. Ja usein se mikä pitäisi joka tapauksessa jossakin vaiheessa tehdä, on hyvä aloittaa jo nyt.
 • Kestävän luontosuhteen keskeinen ekoteko on kuluttamisen vähentäminen. On kehitettävä lajittelua ja kierrätystä, tuettava neuvonnalla ja verotuksella kotitalouksia energia kuormien vähentämisessä. Tulee panostaa myös kasvatukseen ja opetukseen ympäristöasioissa.
 • Arvostan luontoa ja pidän tärkeänä, että Suomen vesistöjen puhtauden eteen tehdään työtä, lähiluonto pidetään viihtyisänä ja jokamiehen oikeudet säilytetään.
 • Petopolitiikassa on huolehdittava luonnon monimuotoisuudesta ja kannanhoidosta, mutta samalla suhtauduttava hyvin vakavasti asukkaiden huoleen omasta turvallisuudestaan. Metsästyksen on oltava luonnonvarojen kestävän käytön mukaista.
 • Sisävesiin ja Itämereen valuvan ravinnekuormituksen ja haitallisten aineiden määrää on vähennettävä, vesistöjä kunnostettava ja kalakantoja palautettava.
 • Kaivoslaki on uudistettava ja varmistettava taloudellisten hyötyjen oikeudenmukainen jakautuminen ja vastaavasti ”saastuttaja maksaa” -periaatteen toteutuminen.
 • Suomen pitää edistää kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä.
 • Keskeistä on olla mukana yhtenä edelläkävijänä ja fossiilivapaan talouden tavoittelijana. Suomen tulee olla tulevaisuudessa riippumaton fossiilisesta tuontienergiasta ja sähkön nettotuotannosta. Uusiutuvista energialähteistä ja energiatehokkuudesta on tehtävä Suomen vientiteollisuuden kilpailuvaltteja, joudutettava biokaasun liikennekäyttöä.
 • Tarvitaan globaaleja normeja ja yhteistyötä maiden välillä. Yksin emme voi maailmaa muuttaa, mutta meidän tulee olla aktiivisia toimijoita ilmastotavoitteiden saavuttamisessa EU:ssa, YK:ssa ja kansainvälisissä

Maaseutu

 • Maaseutu tarvitsee peruspalveluiden säilyttämistä, hyviä liikenneyhteyksiä ja yrityspalveluita, jotka mahdollistavat maaseudun säilymistä elinvoimaisena.
 • Kotimaisen ruoantuotannon säilyminen on tärkeää turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta.
 • Maatalousyrittäjistä on pidettävä myös huolta panostamalla tukipalveluihin ja lomitusjärjestelmään. Samalla on huolehdittava, että kuluttajan ruuasta maksama hinta jakautuu oikeudenmukaisesti ruuan alkutuottajille, elintarviketeollisuudelle kuin kaupallekin. Elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan on osallistuttava nykyistä paremmin myös satovahinkoihin, esimerkiksi rahaston kautta vakuutusmaksujen maksamiseen.

Mielipiteen ja vakaumuksen vapaus

 • Olen huolissani suomalaisesta keskustelukulttuurista, joka sietää huonosti erilaisia näkemyksiä. Elämänkatsomuksellisten ja kulttuuriristiriitojen kanssa on opittava elämään. Tarvitsemme kohteliaisuutta toinen toistamme kohtaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oman arvomaailman tai kulttuurin kieltämistä. Suomalaisessa kulttuurissamme olevaa kristillisyyttä ei pidä poistaa vaan osata olla siitäkin ylpeä. Valitettavasti menneillään on trendi, jossa suomalaisessa kristillisessä kulttuurissamme vallitsevaa kristillisyyttä ja sen vaikutusta halutaan tietoisesti vesittää, minkä näemme parhaillaan tapahtuvan varhaiskasvatuksen piirissä uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden jälkeisissä tapahtumissa, joissa esimerkiksi on paikkakuntakohtaisesti pyritty vähentämään yhteistyö seurakuntien kanssa mielivaltaisesti minimiin. Olen tästä kehityksestä enemmän kuin surullinen.
 • Jokainen saa sanoa mielipiteensä ja hänen on toisaalta kannettava vastuu sanomisistaan ja teoistaan. Vakaumuksen mukaisen mielipiteen esiin tuominen ei saa vaarantaa työpaikan saamista ja valituksi tulemista (mikäli hakuprosessissa ei ole asiaa erikseen julki tuotu jo etukäteen), jos henkilö on sitoutunut hoitamaan tehtävää tehtävän mukaisesti.
 • Vakaumuksen vapauteen kuuluu omantunnonvapaus. Terveydenhuollon henkilöstölle on säädettävä omantunnonvapaus, jotta henkilöstön ei ole pakko osallistua vakaumuksensa vastaisesti raskaudenkeskeytyksiin ja elämän lopettamiseen.